Balans-Training, Psychologie Praktijk voor neurofeedback en psychologische hulp in Arnhem
Balans-Training werkt met NeuroCARE Pro
Neurofeedback Arnhem Psycholoog Arnhem Psychologische hulp Stress Psycholoog Tarieven Contact
   
 
Lidnummer 615-17081969
 
   Home
   Neurofeedback therapie
   Neurofeedback praktijk
   NeuroCARE Pro
   Wat zijn hersengolven?
   Literatuur
 
   Resultaten
   Chaos theorie
   Hersenen (ENGELS)
   Voeding
   Links
   Contact
 
   Vergoeding
   Lid NVPA

nvpa

Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen 

Wat is het NVPA?

Het NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Het NVPA is in 1975 opgericht door hulpverleners, werkend in deze geestelijke gezondheidszorg. Naast een algemene opleiding op HBO-niveau op het gebied van de hulpverlening of een universitaire studie sociale wetenschappen hebben de bij het NVPA aangesloten therapeuten veelal ook nog een specifieke vakopleiding gevolgd van 3 of 4 jaar. Zij kunnen door hun goede deskundigheid dan ook professioneel werken met hun cliŽnten. Alvorens toegelaten te worden tot het NVPA vindt zorgvuldige toetsing plaats door een deskundige toelatingscommissie. Het NVPA onderschrijft de kwaliteitseisen zoals die door cliŽnten- en consumentenorganisaties opgesteld zijn, als beroepsvereniging nemen we deel aan het jaarlijkse onderzoek door de Consumentenbond.

De NVPA therapeut

Elke therapeut werkt met een bepaalde methode, deze kan gespreksgeoriŽnteerd zijn of lichaamgericht. Voorbeelden van gespreksgeoriŽnteerde methoden zijn:
- gestalt, psychosynthese, counseling, relatie-, gezins- en psychosociale therapie.
Voorbeelden van een lichaamsgerichte methode zijn:
- bio-energetica, biodynamische therapie, postural-integration of haptotherapie.

In de praktijk kom je ook regelmatig combinaties tegen van werkmethoden. Uw therapeut kan u hierover nader informeren. Een therapiesessie duurt gewoonlijk 1 tot 1Ĺ uur, afhankelijk van de therapievorm. Lichaamsgerichte sessies nemen gewoonlijk wat meer tijd in beslag. U als cliŽnt bepaalt samen met uw therapeut) hoeveel gesprekken er gaan plaatsvinden.

Wat kunt u verwachten van een NVPA Counselor / therapeut?

U mag verwachten dat hij/zij:
ē Beschikt over algemene basiskennis t.a.v. de hulpverlening;
ē Beschikt over gedegen vakinhoudelijke kennis t.a.v. zijn / haar specialisme;
ē Beschikt over voldoende juridische basiskennis (m.b.t. Wet BIG, de WGBO, de WBP en de wettelijke regels t.a.v.. het beroepsgeheim);
ē Voldoende inzicht heeft in de sociale kaart (met name in de eigen regio);
ē U goede voorlichting geeft over de therapievorm, behandeling, duur en kosten;
ē Respect heeft voor u als individu, als mens;
ē Zorg draagt voor correcte verslaglegging, dossiervoering en rapportage;
ē Zich houdt aan de richtlijnen voor de praktijk (hygiŽne / duidelijke facturering / gedegen administratie / BTW / telefonische bereikbaarheid etc.);
ē Aan u een "Evaluatieformulier voor cliŽnten" uitreikt na afloop van de behandeling (dit formulier kunt u inleveren bij uw therapeut).

Kosten en vergoedingen van de behandeling

Zie de pagina  tarieven  voor de kosten en de pagina  vergoedingen  voor vergoe-dingen van veel verzekeraars (niet alle). Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de diensten van de bij het NVPA aangesloten therapeuten vanuit een aanvullende verzekering tot een maximaal jaarlijks bedrag (vraag bij uw verzekeraar naar de voorwaarden).

Onafhankelijke klachten behandeling

Het NVPA heeft een klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA leden aan gehouden zijn. Het NVPA wil immers zowel de belangen van haar leden, van cliŽnten en van derden behartigen. De uitvoering van dit Klachtrecht is in handen gegeven aan een onafhankelijke Klachtencommissie. De brochure "NVPA-Klachtrecht" is voor cliŽnten gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van het NVPA.

Wilt U meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen:

Secretariaat NVPA
Postbus 351
5400 AJ Uden
0413 - 330 680   (secretariaat / voicemail)
0413 - 330 681   (fax)
E-mail: info_at_het-nvpa.nl
Website:  www.nvpa.org 
 
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, uitzonderingen voorbehouden.
 
(Copyright: het NVPA 2004, informatiefolder voor cliŽnten)