Balans-Training, Psychologie Praktijk voor neurofeedback en psychologische hulp in Arnhem
Balans-Training werkt met NeuroCARE Pro
Neurofeedback Arnhem Psycholoog Arnhem Psychologische hulp Stress Psycholoog Tarieven Contact
   
 

Hoe werkt neurofeedback?

Aan de basis van al onze gedachten, emoties en gedragingen liggen de netwerken van communicatie tussen de miljarden neuronen in onze hersenen. De communicatieactiviteit tussen en binnen deze netwerken kan gemeten worden als hersengolven, die ontstaan wanneer grote groepen neuronen te samen (elektrische) signalen naar elkaar afgeven. Hersengolven zijn dus pulsen van de elektrische activiteit die wordt geproduceerd als de neuronen met elkaar communiceren.

Als het brein niet goed functioneert, is dat meestal te zien aan de hersengolven in een EEG (Elektro-EncefaloGram). Bij neurofeedback wordt het EEG gemeten en audiovisuele feedback op je hersengolven gegenereerd, waardoor je brein (door onbewuste processen) kan leren de hersengolven te veranderen op een manier waarmee je brein zichzelf beter kan reguleren. Dan kan je brein weer in het hersengolf ritme werken wat het beste bij iedere bewustzijnstoestand past (bij slapen horen de lagere theta- en deltafrequenties en als we denken werkt het brein op hogere bètafrequenties). Het herstellen van de natuurlijke balans in de hersenen kan een veelheid aan psychische en lichamelijke klachten oplossen.

Heroriëntatie van het brein

Met neurofeedback krijgt het brein via beeld en geluid audiovisuele feedback op turbulentie in het EEG (Elektro-EncefaloGram). Het EEG is een meting van de elektrische hersenactiviteit die wordt uitgedrukt in de intensiteit van hersengolven van 1 tot 42 Hertz (Hertz is een maat voor het aantal golven per seconde, oftewel de frequentie). Turbulentie in het EEG is een snelle toe- of afname van elektrische hersenactiviteit in één of meer  frequentiebanden  van het EEG.

Door de neurofeedback krijgt het brein de kans om zich te heroriënteren op de eigen activiteit en als de feedback consequent genoeg aangeboden wordt zullen hierdoor veranderingen in het EEG zichtbaar worden. Deze veranderingen zijn een afname van extreme turbulentie ('uitschietende' hersengolven) en het ontstaan van een meer gelijkmatige elektrische activiteit in de hersenen die beter verdeeld is over de frequentiebanden. Dit herstelt de balans in de hersenen doordat de complexiteit van de hersenactiviteit in feite toeneemt en de hersengolven beter 'samenwerken'. Meestal komen de linker en rechter hersenhelften hierdoor ook meer in balans. Het immuunsysteem gaat beter werken en veel klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Neurofeedback is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel dat werkt als een spiegel voor ons brein waarmee het zichzelf kan corrigeren.

Voeding

De effectiviteit van neurofeedback wordt ondersteund door evenwichtige voeding met voldoende bouwstoffen voor de zenuwcellen. Daarom krijgt u bij Balans-Training altijd een gedegen  voedingsadvies  naast de neurofeedback trainingen.

Voor boeken met achtergronden over neurofeedback, zie de  literatuurlijst .

<<  terug   volgende  >>

2 / 6